Atesty

Poniżej linki, do pobrania odpowiednich atestów. Wszystkie oferowane przez nas okładziny ścienne spełniają lub wręcz przekraczają obowiązujące normy.

Opisy wg legendy:

EN15102 – atest trudnopalności (P-Poż) dla obiektów użyteczności publicznej, zgodny z europejską normą EN15102

Atest Higieniczny – Polski Atest Higieniczny, Zakładu Toksykologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

CE – deklaracja zgodności z europejskimi i polskimi normami bezpieczeństwa dla konsumentów.

DIN EN259-2 – atest odporności na uszkodzenia mechaniczne zgodny z europejską normą DIN EN259-2

RAL – atest potwierdzający utrzymanie najwyższych standardów jakości produktów oraz surowców dostarczanych do produkcji tapet. Na każdym etapie produkcji, wszystkie surowce są poddawane wielokrotnie badaniom laboratoryjnym co do ich składu chemicznego i własciwości aby zapewnić produkt końcowy najwyższej jakośći. Tapety ścienne, oznaczone symbolem RAL są bardziej bezpieczne i ekologiczne, niż wymagają tego normy i przepisy prawa. Swoimi parametrami wyznaczają kierunek dla rozwoju produktów bezpiecznych i w pełni przyjaznych dla użytkownika i środowiska.

https://www.traditionrolex.com/11