Obowiązek Informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informuję, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAMA P.W. Seweryn Pawlik, ul Jarnołtowska 89, 54-530 Wrocław


2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • a. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora, której stroną jest Pani/Pan, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) RODO;
 • b. zawarcia i wykonania umowy prowadzenia konta na stronie internetowej przez
 • Administratora, której stroną jest Pani/Pan, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) RODO;
 • c. ustosunkowania się do zgłoszonych przez Panią/Pana roszczeń z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne produktów oferowanych przez Administratora, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) i c) ww. RODO;
 • d. marketingu bezpośredniego usług własnych na podstawie art.6 ust.1 pkt f) RODO;
 • e. marketingowym, w tym udziału w akcjach promocyjnych dotyczących produktów
 • oferowanych przez Administratora, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO;
 • f. otrzymywania informacji handlowych od Administratora, w tym drogą elektroniczną na zasadzie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO;
 • g. otrzymywania informacji newsletter, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO;
 • h. realizacji płatności elektronicznej, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO;


3) Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody - dane będą przetwarzane do czasu ustania celu wskazanego w zgodzie bądź do czasu wycofania tej zgody


4) Odbiorcami danych osobowych w procesach przetwarzania w ww. celach będą:

 • a. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, przechowywania danych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem lub w imieniu Administratora i wyłącznie zgodnie z poleceniami.
 • b. w przypadku konieczności dostarczenia zakupionego przez Panią/Pana produktu przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
 • c. w przypadku korzystania z płatności elektronicznej podmioty świadczące usługi płatnicze wyłącznie w celu realizacji płatności.

 


5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu
realizacji ww praw prosimy o kierowanie wniosków na adres studio@magichome.com.pl


6) Jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy dot. przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,


7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych wskazanychw ust.2) pkt a) i b) powyżej jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy; konsekwencją ich niepodania będzie brak sprzedaży Pani/Panu produktów oferowanych przez Administratora;


8) Na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w
celu dopasowania reklam do preferencji klientów oraz analizowania ruchu na naszej stronie.
Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdzie Pan/Pani w
polityce prywatności strony internetowej wraz z informacją o tym jak zmienić ustawienia
przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć
takie pliki z urządzenia.

https://www.traditionrolex.com/11