Poradnik Montera

INSTRUKCJA DLA TAPET NA FLIZELINIE

I. Tapetowanie - Uwagi ogólne.

Tapetowanie zawsze zaleca się powierzyć profesjonalnym montażystom.

Niniejsza instrukcja została opracowana w oparciu o wiedzę teoretyczną i wieloletnie doświadczenie praktyczne. , nie może jednak być traktowana jako wyczerpujące źródło wiedzy z zakresu tapetowania. Zawarte w niej porady i zalecenia nie przewidują wszystkich sytuacji, jakie mogą się zdarzyć podczas tapetowania. Na efekt końcowy może mieć wpływ wiele czynników, których ta instrukcja może nie uwzględniać. Nie może ona być traktowana jako gwarancja udanej pracy, podjętej przez osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia i wiedzy w zakresie profesjonalnego tapetowania.

 

II. Przyklejanie tapet na podkładzie flizelinowym.

1. Przygotowanie podłoża

Jeśli na ścianie znajduje się stara tapeta – należy ją usunąć. Do tego celu można użyć preparatu do usuwania tapet. Następnie trzeba sprawdzić jakość podłoża. Ubytki, dziury i pęknięcia muszą zostać wyrównane i wyszpachlowane. W razie konieczności powierzchnię należy wygładzić (cienkie tapety). Podłoże powinno mieć jednolitą barwę. W przypadku niektórych tapet słabo „kryjących” kolor podłoża, może być konieczne jego pomalowanie (po wcześniejszym zagruntowaniu preparatem). Należy to sprawdzić przed rozpoczęciem klejenia. Podłoże tapetowania musi być suche, czyste, trwałe i chłonne. Powłoki z farb lateksowych należy lekko zmatowić. Przed tapetowaniem zalecamy zagruntowanie ściany klejem do tapet bądź gruntem, pozostawiając jednak odpowiedni stopień chłonności. Przyklejanie tapet na świeżych tynkach, zaleca się wykonywać po uprzednim sprawdzeniu ph ściany.

 

2. Sprawdzenie tapet.

Przed rozpakowaniem rolek, przystąpieniem do cięcia i tapetowania sprawdzić zgodność numerów wzoru i partii produkcyjnej, znajdujących się na etykietach. Powinny być one identyczne dla każdej rolki. Jeśli występuje zgodność oznaczeń, można rozpakować i rozwinąć rolki. Następnie należy przewinąć wszystkie rolki i sprawdzić, czy nie występują różnice we wzorze i odcieniu oraz ewentualne wady fabryczne. Proszę przed pocięciem rolek, przyłożyć do siebie ich krawędzie i sprawdzić czy wzór się „składa”. Pocięte rolki, noszące widoczne wady lub różnice, uznaje się za zaakceptowane (!), nie podlegają one reklamacji. Proszę zachować wszystkie etykiety, na wypadek ewentualnej reklamacji.

 

3. Tapety na podkładzie flizelinowym są one oznaczone symbolem lub/i opisem:

,,Vlies", lub ,,Non woven"

Tapety te nie wymagają smarowania klejem. Proszę nanosić klej jedynie na ścianę, etapami, na szerokość około 15-20 cm większą, niż szerokość jednego pasa tapety. W ten sposób unikamy wybrudzenia klejem przyklejonego już brytu. Klej powinien być rozprowadzony równomiernie na całej powierzchni bez suchych miejsc. Należy do tego użyć wałka lub pędzla ławkowca. Kolejne bryty tapety układać na styk, rozpoczynając od wcześniej wyznaczonej linii pionu. Ścianę smarować kolejno etapami aby uniknąć efektu wysychania. Nie naciągać tapety w pionie ani w poziomie. Powietrze usuwać specjalnym gumowym wałkiem lub miękką szczotką. Należy unikać wydostawanie się kleju na tapetę (zwłaszcza w przypadku tapet flokowanych, tekstylnych itp.). Ewentualny klej, który wydostanie się, usuwać delikatnie, na bieżąco, przy pomocy miękkiej, wilgotnej gąbki lub szmatki. Nie dopuścić do zaschnięcia kleju na tapecie. Nie pocierać intensywnie. Po wytapetowaniu pierwszych 3 brytów, oraz w trakcie całego procesu tapetowania, należy dokładnie sprawdzać uzyskiwany efekt. W razie najmniejszych wątpliwości, należy przerwać pracę aby ograniczyć ewentualne koszty a następnie skontaktować się ze sprzedawcą. Wytapetowanie większej ilości niż 3 pasy oznacza akceptację uzyskanego efektu. Tapetować należy przy świetle dziennym. Niektóre z tapet na podłożu flizelinowym, wymagają oprócz smarowania ściany, również smarowania samej tapety. Dotyczy to w szczególności tapet bardzo ciężkich i sztywnych. Są one wtedy oznaczone dodatkowo symbolem „nanosić klej na tapetę”. W razie wątpliwości, zawsze należy skontaktować się ze sprzedawcą.

 

4. Nie należy tapetować w temperaturze poniżej 12 stopni oraz w trakcie upałów i w pomieszczeniach zawilgoconych. 

Podczas tapetowania i 2 doby po zakończeniu prac zaleca się unikania przeciągów, intensywnego wietrzenia oraz stosowania klimatyzacji, gdyż może to spowodować zaburzenie procesu schnięcia (odklejanie, powstanie szczelin).  W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu montażu prosimy o przerwanie prac i kontakt ze sprzedawcą.

 

Oznaczenia tapet

1. Kleić odwrotnie

Co drugi pas tapety kleić w odwrotnym kierunku.

2. Wszystkie pasy tapety kleic w tym samym kierunku

3. Tapeta dwuwarstwowa

Wysokogatunkowa tapeta wytłaczana, dwuwarstwowa /duplex/. Struktura zostaje zachowana po naklejeniu na ścianę.

4. Pasujące tkaniny

Do tych tapet proponuje się odpowiednio dobraną tkanin.

5. Nanosić klej na tapetę

6. Nanosić klej na ścianę

Co drugi pas tapety kleić w odwrotnym kierunku.

7. Lekko odporna na zmywanie

Plamy z kleju delikatnie zebrać wilogtną gąbką.

8. Odporna na zmywanie

Lekkie zabrudzenia można usunąć wilgotną gąbką.

9. Wysoce odporna na zmywanie

Mocne zabrudzenia można usunąć za pomocą roztworu mydlanego (oprócz olejów).

10. Odporna na szorowanie

Najwyższa zmywalność. Zabrudzenia można usuwać łagodnym środkiem czyszczącym za pomocą gąbki lub miękkiej szczotki.

11. Wystarczająca światłoodporność

12. Dobra światłoodporność

13. Rozszczepialna

Przy następnym remoncie, wierzchnia warstwa tapety daje się oderwać na sucho. Dolna warstwa pozostaje na ścianie i stanowi podłoże / makulaturę do następnego tapetowania.

14. Ściągalna na sucho

Tapeta przy remoncie daje się ściągnąć w całości na sucho, nie pozostawiając resztek (tapety na flizelinie i flizelinowe).

15. Dowolne dopasowanie wzoru

Tapetę można kłaść bez dopasowywania wzoru.

lub

,,straight

match"

16. Proste dopasowywanie wzoru

Przy kładzeniu tapety uważać aby wzory były obok siebie na tej samej wysokości.

17. Przesunięty wzór

Wzór na następnym pasie tapety jest przesunięty zgodnie z oznaczeniem (w cm).

18. Wysokość wzoru / przesunięcie

Wysokość wzoru w cm. Przy klejeniu następnego brytu, wzór przesunąć o połowę.

lub

,,prepasted"

19.

Tapeta z klejem. Jest już na nią naniesiony klej, który należy aktywować wodą.

,,unpasted"

20.

Tapeta bez kleju.